Rekrutacja

Co z nami osiągniesz?


Współpraca:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloński,
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Everest”.

Możliwości jakie dawaliśmy i dajemy naszym uczniom:
stypendia z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
udział w atrakcyjnych wycieczkach zagranicznych,
udział w wymianach międzynarodowych (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy),
szeroka oferta kulturalna obejmująca: wyjazdy do opery, teatru, kina i operetki,
udział w wystawach wernisażach.

Klasa A [medyczna]

Klasa przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych takich jak: medycyna, biotechnologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, technologia chemiczna, kosmetologia, dietetyka, biologia medyczna, technologia chemiczna.

Dowiedz się więcej!

Klasa B [humanistyczna]

Klasa przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach: filologie (w tym polonistyka), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informacja w e-społeczeństwie, teksty kultury i animacja sieci, edytorstwo, kulturoznawstwo europejskie, zarządzanie kulturą i sztuką, prawo i administracja, pedagogika.

Dowiedz się więcej!

Klasa C [politech. z fizyką]

Klasa przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych takich jak: zaawansowane materiały i nanotechnologia, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka, fizyka techniczna.

Dowiedz się więcej!

Klasa D [politech. z chemią]

Klasa przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych takich jak: matematyka, technnologa chemiczna, fizyka medyczna, budownictwo i energetyka i chemia jądrowa.

Dowiedz się więcej!

Rozwijamy zainteresowania naszych uczniów w kierunkach:
umiejętności aktorskie, reżyserskie, scenograficzne (zespół teatralny),
kursy pierwszej pomocy.

Ciekawe inicjatywy w jakich uczestniczą nasi uczniowie:
Klub Jagielloński, szkolne akcje krwiodawstwa,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka,
Chór Szkolny.

Ekstremalne i nietypowe formy spędzania wolnego czasu:
turnieje paintbolowe, wyjazdy na ściankę wspinaczkową.

Zapraszamy!
Twój najlepszy wybór